Запослени:

1

Управа школе

1 Срђан Стојановић – директор
2 Светлана Зорић – секретар
3 Слађана Арађанин – административно-финансијски радник

2

Стручни сарадници

 1. Jасмина Штрбац – психолог
 2. Тијана Чизмић- дефектолог
 3. Загорка Новаков – сарадник за израду дидактичких средстава

3

Наставници

 1.  Моника Сењи
 2. Желмира Шево
 3. Весна Влајков
 4. Мила Јолић
 5. Александра Благојевић
 6. Надица Бибин
 7. Ирена Макивић
 8. Сања Јесић
 9. Сандра Бабић
 10. Весна Васић
 11. Милана Малешевић
 12. Бранислав Ступар
 13. Вера Ђенге
 14. Никола Грујић
 15. Љиља Константинов
 16. Сања Константинов

4

Индивидуална настава

 1. Tијана Бањац
 2. Гордана Величков
 3. Биљана Колдан
 4. Владимир Тошевски
 5. Дуња Ђукичин
 6. Ивана Илијин
 7. Сузана Радновић

5

Ваннаставно особље

 1. Ненад Станковић – домар/котлар
 2. Eдита Лучић– сервирка
 3. Mарија Цуцић– помоћни радник
 4. Светлана Карановић – помоћни радник
 5. Радмила Новаковић – помоћни радник
 6. Доротеја Грастић – медицинско особље
 7. Милица Узелац – медицинско особље