Zaposleni

1

Uprava škole

Vesna Vasić – direktor
Svetlana Zorić – sekretar
Slađana Arađanin – administrativno-finansijski radnik

2

Stručni saradnici

Jasmina Štrbac – psiholog
Miroslava Sredojev Đukičin – specijalni pedagog

5

Vannastavno osoblje

Milan Erdeljan – kotlar
Edita Lucić – servirka
Marija Cucić – pomoćni radnik
Svetlana Karanović – pomoćni radnik