Zaposleni

Zagorka Novakov

Zagorka Novakov je rođena 4. maja 1973. godine u Kikindi. Diplomirala je na Defektološkom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje diplomiranog defektologa – oligofrenologa 1997. godine. Nakon diplomiranja, godinu dana je radila u ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom Sadu, a od 1998. godine do danas radi u OŠ“6.oktobar“, trenutno u razrednoj nastavi, sa kombinovanim odeljenjem III i IV razreda. Predsednica je Školskog odbora.