Zaposleni

Vladimir Toševski

Vladimir Toševski je rođen 7. juna 1966. godine u Kikindi.
Diplomirao je na Višoj pedagoškoj školi u Kikindi 1992. godine i stekao zvanje nastavnika razredne nastave. U školi „6.oktobar“ radi od 1996. godine. Radi kao nastavnik individualnih korektivno-preventivnih vežbi i igara.