Zaposleni

Vesna Vlajkov

Vesna Vlajkov je rođena 13. januara 1977. godine. Završila je Defektološki fakultet, oligofrenološki smer u Beogradu 2001. godine i stekla zvanje diplomirani defektolog – oligofrenolog. Iste godine je zasnovala radni odnos u O.Š. ,,6. Oktobar“ u Kikindi. Trenutno je na radnom mestu nastavnika u odeljenju za decu sa višestrukim smetnjama.