Zaposleni

Vesna Vasić, direktor

Vesna Vasić, direktorica škole, rođena je 4. novembra 1974.godine u Kikindi, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju „Dušan Vasiljev“. Defektološki fakultet u Beogradu upisala je 1993. godine – smer oligofrenološki. Fakultet je završila u roku i diplomski ispit odbranila na temu: “Mogućnosti umereno mentalno retardirane dece u savlađivanju programskih sadržaja socijalizacije“. Kao apsolvent je zasnovala radni odnos u OŠ “6.oktobar“ u Kikindi 1997. godine, a nakon diplomiranja 1998. godine zasnovala radni odnos na neodređeno vreme. U periodu od 1997. do 2009. godine realizovala je nastavu iz predmeta matematika, a zatim je od 03.09.2009. godine izabrana na mesto direktora škole i taj posao obavlja i danas u drugom mandatu. Član je Društva defektologa Vojvodine, Društva za pomoć MNRO (predsednik u periodu od 2001-2006.godine) kao i dugogodišnji član Komisije za kategorizaciju (2001-2009), koja je prerasla u Interresornu komisiju i sa kojom sarađuje u domenu različitih oblasti.

„Moja vizija škole, u kojoj radimo i međusobno sarađujemo, je jasna. Dete će uvek biti ispred nas. Kao vođa tima, koji profesionalno i odgovorno pristupa jednom velikom zadatku, kakav je obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju, vodiću se i dalje istim ciljem koji se odnosi na podizanje kvaliteta rada ustanove u svim njenim oblastima rada. Vrednovaću i dalje timski rad, koji smatram najvažnijim uslovom za ostvarivanje napretka u radu ustanove. Karakteristike moje ličnosti, po kojima sam i do sada bila prepoznatljiva u svom radu i saradnji sa užom i širom profesionalnom sredinom: doslednost, stručnost, hrabrost, istrajnost, iskrenost i moralnost, negovaću i dalje na ličnom planu i uvek ih navoditi kao primer kolegama sa kojima sarađujem i deci koju učim i od koje učim.“