Zaposleni

Vera Đenge

Vera Đenge je rođena 9. maja 1966. godine u Kikindi.
Akademiju umetnosti u Novom Sadu je završila 1990. godine, a postdiplomske studije na istoj akademiji 2001. godine, stekavši zvanje magistra slikarstva. Svoje likovne radove izlaže u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je brojnih nagrada na žiriranim izložbama (nagrada „Likovni anale“ u Mariboru za kolaž, nagrada „Milivoj Nikolajević“ za crtež, nagrada za sliku Akademije umetnosti u Novom Sadu, „Paleta mladih“ u Vrbasu, nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignute umetničke aktivnosti…). U Osnovnoj školi „6.oktobar“ radi u predmetnoj nastavi Likovne kulture od 2002. godine. Defektološki je osposobljena za rad sa učenicima koji imaju smetnje u razvoju.