Zaposleni

Tijana Banjac

Tijana Banjac je rođena 11. oktobra 1977. godine u Kikindi.
Na Defektološkom fakultetu u Beogradu je diplomirala 2002. godine stekavši zvanje diplomiranog defektologa logopeda. U školi „6.oktobar“ radi od 2003. godine, kao nastavnik individualnih logopedskih vežbi, sa učenicima mlađeg školskog uzrasta.