Zaposleni

Svetlana Zorić, sekretar

Svetlana Rodić je rođena 12. oktobra 1975. godine u Kikindi. Završila je Pravni fakultet u Novom Sadu 2001. godine. Kao diplomirani pravnik radi u školi od 1. decembra 2006. godine na radnom mestu sekretara škole, sa 60% radnog vremena.