Zaposleni

Srđan Stojanović

Srđan Stojanović je rođen 24. marta 1979. godine u Kikindi.
Diplomirao je na Defektološkom fakultetu u Beogradu 2007. godine i stekao zvanje diplomirani defektolog surdolog. Takođe ima zvanje muzičkog izvođača – violiniste (Srednja muzička škola „Josif Marinković“ u Zrenjaninu, 1998. godine). U Osnovnoj školi „6.oktobar“ radi od 2008. godine, trenutno na radnom mestu nastavnika predmetne nastave Muzičke kulture i Prirode i društva.