Zaposleni

Sanja Ješić

Sanja Ješić je rođena 20. marta 1978. godine u Kikindi. Diplomirala je na Defektološkom fakultetu u Beogradu 2008. godine i stekla zvanje diplomiranog defektologa – oligofrenologa. U Osnovnoj školi „6.oktobar“ radi od 2005. godine. Trenutno je na porodiljskom odsustvu.