Zaposleni

Babić Sandra

Sandra Babić je rođena 31. decembra 1974. godine u Kikindi. Diplomirala je na Defektološkom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje diplomiranog defektologa – oligofrenologa 1998. godine. U OŠ “6.oktobar“ u Kikindi se zaposlila kao apsolvent septembra 1997. godine, gde sada radi u razrednoj nastavi, sa grupom učenika koji su sada IV razred.