Zaposleni

Nada Bibin

Nada Bibin je rođena 1. maja 1967. godine u Kikindi.
Zvanje nastavnika razredne nastave je stekla u Pedagoškoj akademini „Zora Krdžalić Zaga“ u Kikindi 1992. godine. Radni odnos započela je u OŠ“6.oktobar“ u Kikindi 1996. godine. Učiteljski fakultet u Somboru završila je 1998. godine i stekla zvanje – profesor razredne nastave. U školi „6.oktobar“ predavala je gotovo sve predmete, a trenutno je u predmetnoj nastavi Matematike, Prirode i društva i Engleskog jezika.