Kontakt

Škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „6.oktobar“
Dositejeva 53, Kikinda

Telefon:
+381 230 22 844 (direktor)
+381 230 26 487 (stručna služba)

E-mail:
kispec@eunet.rs (administracija)
vasic.vesna@yahoo.com (direktor škole)