Zaposleni

Jasmina Štrbac, psiholog

Jasmina Štrbac je rođena 28. maja 1964. godine u Kikindi.
Zvanje diplomiranog psihologa je stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1988. godine. Takođe ima zvanje klavirskog saradnika – korepetitora (Srednja muzička škola „Josif Marinković u Zrenjaninu, 1983.) U Osnovnoj školi “6.oktobar“ radi od 1988. godine, na radnom mestu stručnog saradnika – psihologa. Stalno se stručno usavršava, naročito na poljima informacionih tehnologija, engleskog jezika i pojedinih oblasti psihologije.