Zaposleni

Irena Makivić

Irena Makivić je rođena 31. avgusta 1980. godine. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu (smer oligofrenološki) je završila 2008. godine i stekla zvanje diplomirani defektolog – oligofrenolog. Iste godine se zaposlila u OŠ “6.oktobar“ u Kikindi, gde radi u predmetnoj nastavi Matematike.