Zaposleni

Branislav Stupar

Branislav Stupar je rođen 16. oktobra 1975. godine u Kikindi.
Završio je Fakultet za fizičku kulturu u Novom Sadu 2000. godine i stekao zvanje profesora fizičkog vaspitanja. U školi „6.oktobar“ radi od 2002. godine, u predmetnoj nastavi Fizičkog vaspitanja, kao i individualnih korektivno-preventivnih vežbi. Defektološki je osposobljen za rad sa učenicima koji imaju smetnje u razvoju.