Zaposleni

Biljana Koldan

Biljana Koldan je rođena 11. maja 1966. godine u Kikindi.
Diplomirala je na Defektološkom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje diplomiranog defektologa – tiflologa 1992. godine. Od 1992. do 1999. godine radila je na radnom mestu tiflologa u školi za učenike sa smetnjama u razvoju “Žarko Zrenjanin“ u Subotici, a od 1999. do danas u OŠ “6.oktobar“ u Kikindi, poslednjih pet godina kao nastavnik Individualnih psihomotornih vežbi. Koordinator je Tima za inkluzivno obrazovanje u školi.