Zaposleni

Aleksandra Blagojević

Aleksandra Blagojević rođena je 30.oktobra 1981. godine u Prištini.
Završila je Fakultet za specijalnu edukacuju i rehabilitaciju – surdološki smer u Beogradu. U OŠ ,,6. oktobar“ radi od 2010. godine. Trenutno je nastavnik u vaspitnoj grupi dece sa višestrukim smetnjama.